Polityka ciasteczek (ang. cookies)

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest przedsiębiorca: Jan Bartosiewicz, działający pod firmą: JAN BARTOSIEWICZ HANDY FIX, adres: 00-466 Warszawa, ul. Nowosielecka, nr 22, lok. 13, posiadający: numer REGON: 012753569, numer NIP: 9511336645, dalej jako „HANDY FIX”,
 • We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez FOSSIL prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem email: rodo@handy-fix.com.pl;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu składania i realizowania zamówień, umów, składania i przyjmowania ofert, archiwizacji związanych z tym dokumentów, a także księgowania, spraw podatkowych, prowadzenia ewentualnych roszczeń, jak również bieżącego kontaktu z Państwem.
 • Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa pomiędzy Państwem, a HANDY FIX lub prawnie uzasadniony interes HANDY FIX, polegający na utrzymaniu z Państwem relacji handlowych, w tym marketingowych.
 • Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności HANDY FIX  odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
 1. dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających HANDY FIX w dochodzeniu ewentualnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, firmy windykacyjne);
 2. dostawcy usług zaopatrujących HANDY FIX w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierających procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe), firmy audytujące, merchandisingowe, hurtownie czy podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie,
 3. kontrahenci HANDY FIX – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez Administratora
 • Państwa dane nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej.
 • Zapewniamy, że:
  1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO, w sposób rzetelny i przejrzysty,
  2. Państwa dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i są przetwarzane tylko w zakresie zgodnym z tymi celami,
  3. dokładamy najwyższej staranności, by dane osobowe, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne,
  4. Państwa dane osobowe są przechowywane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
  5. Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków organizacyjnych, technicznych i technologicznych.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie aktualny cel, w którym są przetwarzane lub do momentu kiedy podstawą będą inne przepisy prawa, w tym przepisy o rachunkowości. W przypadku roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 • Informujemy Państwa, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych.  Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu, w którym są zbierane.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Jan Bartosiewicz HANDY FIX